Zasady współpracy

Umieszczenie widżetu

Szerokość strony, na której będzie znajdował się widżet musi wynosić co najmniej 700 pikseli. Jest to minimalna szerokość widżetu z 3 kolumnami samochodów. Dostępny jest również widżet o szerokości 930 pikseli (4 kolumny samochodowe). Kod do instalacji widżetu znajduje się na Koncie Osobistym Partnera.

Na stronie widżetu nie można umieszczać żadnych innych ofert wynajmu samochodów.

Strona z widżetem nie może zawierać numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail ani żadnych innych danych kontaktowych do komunikacji z pytaniami dotyczącymi wynajmu samochodów. Wyjątkiem są „przekrojowe” dane kontaktowe, które znajdują się na wszystkich stronach serwisu (np. w „stopce”, „nagłówku” lub na pasku bocznym witryny).

Widżet zawiera niezbędne kanały informacji zwrotnej, których jakość monitorujemy i za które odpowiadamy.

Jeśli klient Twojej witryny kontaktuje się z obsługą klienta Localrent za pośrednictwem widżetu, nasi menedżerowie nie przyjmują zamówień, a jedynie odpowiadają na pytania klienta. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych ani mailowych. Klient może złożyć zamówienie tylko poprzez widżet.

Nie należy zmieniać wyglądu widżetu ani w żaden sposób naruszać jego integralności. Wyjątek stanowią przypadki uzgodnione z Localrent.

W przypadku nieprzestrzegania zasad opisanych powyżej, Localrent zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty prowizji dla partnera.

Naliczanie prowizji i wzajemne rozliczenia

Kiedy klient płaci za rezerwację utworzoną na stronie partnera, partner jest obciążany prowizją. Wysokość wynagrodzenia wynosi co najmniej 50% przychodu Localrent. Z reguły jest to nie mniej niż 7,5% ceny najmu, bez kosztów dostawy i dodatkowych usług. 

Wysokość prowizji partnera może ulec zmianie w górę. Zależy to od wysokości prowizji, jaką otrzymamy od wypożyczalni.

W przypadku anulowania rezerwacji pełna zaliczka jest zwracana klientowi lub (w przypadku rezygnacji w dniu poprzedzającym rezerwację) przekazywana wypożyczalni jako rekompensata za utratę rezerwacji. Za anulowane zamówienia ani my, ani nasz partner nie otrzymujemy żadnej prowizji.

W przypadku zmian w rezerwacji (zmiana terminów wynajmu, czasu trwania wynajmu, wymiana samochodu na życzenie klienta lub na życzenie wypożyczalni) nie dokonuje się rekalkulacji prowizji.

Zmiany w zamówieniach idą zarówno w kierunku zwiększenia całkowitego kosztu zamówienia, jak i w kierunku jego obniżenia. Dlatego taka zasada ostatecznie nie narusza interesów ani firmy wynajmującej, ani naszego partnera.

Gdy klient zapłaci za rezerwację utworzoną na stronie partnera, na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość powiadamiająca. Wiadomość zawiera podstawowe informacje o zamówieniu. Ostateczną i dokładną informację należy jednak szukać na koncie osobistym partnera. Informacja może ulec zmianie nawet po opłaceniu rezerwacji. Na przykład klient może anulować swoje zamówienie.

Wypłaty

Aby otrzymać swoją prowizję, Partner musi jedynie złożyć wniosek poprzez specjalny formularz na swoim koncie osobistym wraz z podaniem szczegółów.

Minimalna kwota wypłaty to 10 EUR.

Prowizja pobierana jest w euro. Wypłaty są dokonywane w walucie, w której prowadzony jest rachunek beneficjenta. Jeżeli konto beneficjenta nie jest prowadzone w euro, wówczas przewalutowanie następuje po kursie podanym na Koncie Osobistym Partnera.

Wypłaty dokonywane są w ciągu 1-3 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia. Termin uznania środków i prowizji za usługę płatniczą znajdują się w poniższe tabeli.

SYSTEM PŁATNOŚCICZAS OCZEKIWANIA NA WPŁATĘOPŁATA ZA TRANSAKCJĘ,
POBIERANA PRZEZ USŁUGĘ PŁATNICZĄ
WebMoneynatychmiast2%
PayPal1-2 dni robocze5,75%
Qiwinatychmiast2%
Karta bankowa Visa i MasterCard1-6 dni roboczych

2%