Polityka prywatności i cookies

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia:

 1. Jakie dane osobowe są gromadzone przez właściciela tej witryny internetowej lub dostarczane przez Ciebie w ramach naszych interakcji z Tobą i korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej ( https://localrent.pl/), aplikacji i oprogramowania
 2. Jak Twoje dane osobowe będą wykorzystywane, gdzie są przechowywane, jak długo będą przechowywane i jakie masz prawa.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności.

Definicje i interpretacje

W tej prywatności stosowane są następujące definicje:

Administrator danych oznacza osobę, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania wszelkich danych osobowych.

Podmiot przetwarzający w odniesieniu do danych osobowych oznacza każdą osobę (inną niż pracownik administratora danych), która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

„Ty”, „Twój” lub „osoba, której dane dotyczą” oznacza:

 • Osoby odwiedzające naszą stronę internetową
 • Subskrybenci dowolnej usługi, którą oferujemy za pośrednictwem naszej witryny
 • Potencjalni lub obecni klienci
 • Nasi partnerzy, dostawcy i właściciele samochodów

Administrator danych, „my”, „nas” i „nasz” oznaczają:

Renot Software OU i jej podmioty przetwarzające dane;

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora.

Definicja ta przewiduje szeroką gamę identyfikatorów osobowych stanowiących dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy, co odzwierciedla zmiany w technologii i sposobie gromadzenia przez organizacje informacji o ludziach. Definicja ta uwzględnia, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE 2016/679).

Wrażliwe dane osobowe

RODO określa wrażliwe dane osobowe jako „dane szczególnej kategorii”. Patrz „Dane kategorii specjalnej”.

Dane kategorii specjalnej

Oznacza dane osobowe obejmujące informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego osoby, której dane dotyczą, jej poglądów politycznych, przekonań religijnych lub innych przekonań o podobnym charakterze, tego, czy jest członkiem związku zawodowego, jej zdrowia lub kondycji fizycznej lub psychicznej, jej życia seksualnego. Kategoria specjalna obejmuje w szczególności dane genetyczne i dane biometryczne, które są przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej.

Dane dotyczące przestępstw

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i przestępstw.

Kim jesteśmy (tożsamość administratora danych)

Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorem danych jest Renot Software OU z numerem rejestracyjnym firmy 12352497 i zarejestrowanym pod adresem Kadaka tee 137-65, dystrykt Mustamäe, miasto Tallinn, okręg Harju, 12915 Estonia.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane i dane osobowe dotyczące
ty:

Dane osobowe, które podajesz nam dobrowolnie

Zbieramy informacje dostarczone przez Ciebie, aby działać skutecznie i zapewnić Ci najlepsze doświadczenia z naszą Witryną, produktami i usługami. Niektóre z tych informacji podajesz dobrowolnie, wypełniając formularze kontaktowe na naszej stronie internetowej, zakładając konto w naszej Witrynie lub korespondując z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Obejmuje te informacje, które podajesz, jeśli subskrybujesz jakąkolwiek usługę, którą oferujemy za pośrednictwem naszej witryny, wysyłasz do nas zapytanie lub opinię, rejestrujesz się, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach, przesyłasz dokument ze swoim zapytaniem, dokonujesz rezerwacji na naszej stronie, kupujesz towary za pośrednictwem Witryny , uczestniczyć w forach dyskusyjnych lub innych funkcjach mediów społecznościowych na naszej stronie, w promocji lub ankiecie, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem czatu lub komunikatora, podajesz swój kod pocztowy, aby pomóc nam znaleźć nasz najbliższy oddział w Twojej lokalizacji, lub gdy zgłaszasz problem z naszą Stroną.

Informacje, które możesz nam przekazać, to dane osobowe („PII”). Kiedy w niniejszych zasadach mówimy o "PII", mamy na myśli informacje, które identyfikują osobę lub mogą przy rozsądnych staraniach spowodować identyfikację osoby) mogą obejmować:

Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, Twój kod pocztowy lub lokalizację, nazwę firmy, datę i godzinę odbioru oraz zwrotu, żądaną klasę i model pojazdu, cel podróży, styl życia i sytuację społeczną;

Dane kategorii specjalnej

Ze względu na charakter naszej działalności i cele przetwarzania danych, usługi opisane w niniejszej Umowie nie są przeznaczone do przetwarzania na dużą skalę danych specjalnej kategorii (proszę zapoznać się z paragrafem Definicje i interpretacja). Nie przetwarzamy danych specjalnej kategorii w sposób regularny, a jeśli Twoja prośba zawiera informacje o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością, uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych specjalnej kategorii podczas naszej późniejszej komunikacji dotyczącej Twojej prośby. Jeśli nie jest to możliwe lub Twoje wrażliwe dane osobowe nie są niezbędne do nawiązania z nami relacji biznesowej (umowa ustna lub pisemna), zniszczymy je  i skasujemy wszelkie kopie znajdujące się w naszym posiadaniu.

Dzieci

Nie prowadzimy sprzedaży żadnych produktów ani usług przeznaczonych do zakupu przez dzieci. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, możesz korzystać z naszej Witryny tylko przy udziale osoby posiadającej odpowiedzialność rodzicielską. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez zgody osoby posiadającej odpowiedzialność rodzicielską za dziecko.

Informacje, które podajesz o innych

Udostępniając dane osobowe innych osób (takich jak osoba, w której imieniu rejestrujesz konto lub zapisujesz się na nasze promocje marketingowe), oświadczasz, że powiadomiłeś je o (i) celach, dla których informacje będą wykorzystywane (ii) odbiorcach ich danych osobowych oraz (iii) sposobie dostępu do informacji i ich poprawiania. Ponadto oświadczasz, że uzyskałeś od nich wszystkie niezbędne zgody.

Informacje, które mogą być nam udostępniane lub zbierane automatycznie za pomocą plików cookies lub narzędzi analitycznych

Możemy uzyskiwać pewne informacje od naszych gości, rejestrując sposób, w jaki wchodzą oni w interakcję z naszą Witryną za pomocą plików cookie, narzędzi analitycznych lub uzyskując dane od stron trzecich.

Informacje techniczne, w tym dane osobowe:

 • Mogą obejmować informacje o urządzeniu i łączności, takie jak adres IP (protokół internetowy), unikalne identyfikatory urządzeń (takie jak numery IMEI telefonów)

Informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby:

 • Może zawierać dane konfiguracyjne użytkownika, takie jak typ, wersja i język przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki.
 • Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki korzystałeś z naszej Witryny, takie jak wyszukiwane hasła. Informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locators (URL) do, przez i z naszej witryny (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub szukałeś; czasy odpowiedzi strony, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania strony:
 • Informacje dziennika, takie jak raporty o błędach, błędy pobierania, wszelkie problemy napotkane podczas korzystania z naszej witryny internetowej oraz każdy numer telefonu użyty do połączenia z naszym numerem obsługi klienta.

Nie łączymy informacji zbieranych automatycznie za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych z innymi danymi osobowymi, które mogłeś nam przekazać, rejestrując się w naszych Produktach lub przesyłając formularz za pośrednictwem naszej Witryny.

Polityka Cookie

Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii do automatycznego zbierania określonych rodzajów informacji podczas korzystania z naszych usług, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail, które możemy wymieniać. Gromadzenie tych informacji pozwala nam dostosować sposób korzystania z Internetu; poprawić wydajność, użyteczność i efektywność naszego serwisu; reklamować i sprzedawać nasze usługi; mierzyć skuteczność naszych działań marketingowych; oraz generować i analizować statystyki dotyczące korzystania z naszych Usług.

Plik cookie to mały plik, zwykle składający się z liter i cyfr, pobierany na urządzenie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do określonych witryn internetowych. Pliki cookies pozwalają witrynie rozpoznać urządzenie użytkownika.

Możemy używać plików cookie, aby rozpoznawać Cię, gdy odwiedzasz naszą witrynę lub korzystasz z naszych Usług, zapamiętywać Twoje preferencje i zapewniać spersonalizowane doświadczenie:

 • PLIKI COOKIE UWIERZYTELNIAJĄCE. Jeśli jesteś zalogowany w naszych Usługach, te pliki cookie pomogą nam pokazać Ci właściwe informacje i spersonalizować Twoje doświadczenia.
 • PLIKI COOKIES SESJI. Te pliki cookie przechowują identyfikator sesji użytkownika. Plik cookie jest ustawiany w momencie logowania się użytkownika i służy do przywrócenia sesji bez podawania danych osobowych.
 • PLIKI COOKIE BEZPIECZEŃSTWA. Używamy plików cookie do naszych funkcji bezpieczeństwa i do pomocy w wykrywaniu złośliwych działań.
 • PREFERENCJE, FUNKCJE I USŁUGI. Te pliki cookie pomagają nam dostosować Twoje preferencje, takie jak preferowany język i preferencje dotyczące komunikacji, lub szybciej wypełniać formularze na naszej stronie.
 • WYDAJNOŚĆ, ANALITYKA I BADANIA. Te pliki cookie pomagają nam analizować wydajność naszej strony internetowej. Używamy plików cookie, aby ulepszać nasze produkty, funkcje i usługi, w tym tworzyć dzienniki i rejestrować, kiedy wchodzisz na naszą stronę.
 • PLIKI COOKIE STRON TRZECICH. Możemy ich używać do celów analitycznych i reklamowych witryn internetowych, tj. plików cookie, które są ustawiane i do których dostęp mają serwery lub domeny naszych zewnętrznych dostawców.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie Google analytics, które mogą rejestrować unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego, oraz plików cookie wysyłających do Google Analytics dane o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego, które śledzą odwiedzającego na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web

Sygnały nawigacyjne w sieci Web składają się z niewielkiego ciągu kodu oprogramowania reprezentującego żądanie obrazu graficznego na stronie lub w wiadomości e-mail. Z sygnalizatorem może być związany widoczny obraz graficzny lub nie, a często obraz jest zaprojektowany tak, aby wtopić się w tło strony lub wiadomości e-mail. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być wykorzystywane do wielu celów, w tym do raportowania ruchu w witrynie, liczenia unikalnych odwiedzających, audytu reklam i raportowania oraz personalizacji.

Używamy następujących sesyjnych, stałych i zewnętrznych marketingowych plików cookie i technologii śledzenia, w tym plików cookie naszych partnerów i usługodawców:

NazwaDostawcaWygaśnięcieZamiar
Zgoda na pliki cookie localrent.pl 1 rok Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.
PHPSESSID localrent.pl Sesja Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach stron.
zebrać google-analytics.com Sesja Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.
_ym_isad localrent.pl Sesja Ten plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający ma w swojej przeglądarce oprogramowanie blokujące reklamy – informacje te mogą być wykorzystane do uniemożliwienia dostępu do treści witryny
odwiedzających, jeśli witryna jest finansowana z reklamy strony trzeciej.
_ym_uid localrent.pl 1 rok Ten plik cookie służy do zbierania nieosobowych informacji na temat zachowania odwiedzającego na stronie internetowej oraz nieosobowych statystyk odwiedzających.
_csrf               heapanalytics.com Sesja  Marketingowe pliki cookie
_ym_metrika_enabled  localrent.pl Sesja Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu odwiedzającego na stronie internetowej – informacje te mogą służyć do przypisania odwiedzającego do segmentu odwiedzających na podstawie wspólnych preferencji.
i yandex.com 1 rok Marketingowe pliki cookie
webvisor/14965885 yandex.com Sesja Marketingowe pliki cookie
yabs-sid yandex.com Sesja Marketingowe pliki cookie
yandexuid yandex.com 1 rok Marketingowe pliki cookie
yp yandex.com 10 lat Marketingowe pliki cookie
_ym_d localrent.pl 1 rok Marketingowe pliki cookie
_ym_metrika_enabled_14965885 localrent.pl Sesja Marketingowe pliki cookie
_ym_retryReqs localrent.pl Trwały Marketingowe pliki cookie
_ym_visorc_14965885 localrent.pl Sesja Marketingowe pliki cookie
_ym14965885_lastHit localrent.pl Trwały Marketingowe pliki cookie
_ym14965885_lsid localrent.pl Trwały Marketingowe pliki cookie
_ym14965885_reqNum localrent.pl Trwały Marketingowe pliki cookie
metrika_enabled localrent.pl Sesja Marketingowe pliki cookie
shdata localrent.pl Sesja Marketingowe pliki cookie


Co możesz zrobić, jeśli nie chcesz, aby pliki cookie i dane analityczne były ustawiane lub chcesz je usunąć

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, jednak niektóre osoby wolą nie zezwalać na pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić odbieranie i przechowywanie plików cookie na urządzeniu, zezwolić na otrzymywanie i przechowywanie plików cookie z wybranych zaufanych witryn lub otrzymywać powiadomienia przed otrzymaniem plików cookie. W każdej chwili możesz też usunąć pliki cookies zapisane w Twojej przeglądarce. Informacje zapisane w takich plikach cookie zostaną usunięte z Twojego urządzenia. Jednak ustawienia te mogą wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania ze witryn internetowych.

Producenci przeglądarek zwykle udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookie w swoich produktach. Więcej informacji znajduje się poniżej:


W przypadku innych przeglądarek zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta przeglądarki.

Możesz zrezygnować z plików cookie stron trzecich z Google Analytics na swojej stronie internetowej.

Możesz zrezygnować z kierowania opartego na zainteresowaniach zapewnianego przez uczestniczące serwery reklamowe za pośrednictwem Digital Advertising Alliance ( https://youradchoices.com/). Ponadto na iPhonie, iPadzie lub Androidzie możesz zmienić ustawienia urządzenia, aby kontrolować, czy widzisz online reklamy oparte na zainteresowaniach.

Funkcje i widżety mediów społecznościowych

Nasza Witryna może zawierać pewne funkcje i widżety mediów społecznościowych, takie jak „Facebook Pixel”. Te Funkcje Mediów Społecznościowych mogą gromadzić informacje, takie jak Twój adres IP lub stronę, którą odwiedzasz w naszej Witrynie, i mogą ustawiać plik cookie, aby umożliwić ich prawidłowe działanie. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w naszej Witrynie. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się wchodzić w interakcje lub udostępniać jakiekolwiek Dane osobowe za pośrednictwem takich widżetów, w rzeczywistości przekazujesz je tym stronom trzecim, a nie nam. Twoje interakcje z tymi stronami trzecimi są zarządzane przez te zasady dotyczące mediów społecznościowych, a nie przez nas. Na przykład nie będziesz mógł użyć przycisku „Lubię to na Facebooku”, jeśli nie jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku. Gdy użyjesz przycisku, zostanie to powiązane z Twoją historią na Facebooku, ale nie będziemy przetwarzać tych informacji.

Informacje, które możemy uzyskać od osób trzecich

Możemy uzyskać od stron trzecich pewne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby. Chronimy dane pozyskane od stron trzecich zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszym oświadczeniu, a także wszelkimi dodatkowymi ograniczeniami nałożonymi przez źródło danych.

Możemy wstawić reklamę na naszych partnerskich stronach internetowych, sieciach społecznościowych lub sieciach reklamowych, które mogą kategoryzować odwiedzających stronę internetową o podobnej charakterystyce lub zainteresowaniach w segmenty danych nie pozwalające na identyfikację osoby i oferować te segmenty swoim własnym klientom, gościom i subskrybentom. Na przykład, jeśli dana osoba wyraża zainteresowanie kryptowalutą lub produktami kosmetycznymi, może zobaczyć baner reklamowy z linkiem do witryny internetowej firmy podobnego dostawcy usług.

Możemy uzyskiwać i rejestrować informacje o żądaniu reklamy lub jej wyświetleniu, o tym, ile razy, o docelowym położeniu geograficznym reklamy (które nie obejmuje adresu IP ani określonej lokalizacji umożliwiającej identyfikację osoby ani żadnych interakcji użytkownika z reklamą lub stroną, na której jest wyświetlana reklama). wydaje. Informacje te są wykorzystywane do analizy, raportowania i rozwiązywania problemów.

Nie prowadzimy żadnych działań związanych z profilowaniem odwiedzających.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Bardzo poważnie traktujemy poufność i bezpieczeństwo Klienta. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które nam udostępniasz. Używamy kombinacji standardowych technologii bezpieczeństwa, procedur i środków organizacyjnych, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Przetwarzanie danych polegające na usługach dostawcy usług hostingowych (przechowywanie i utrzymywanie chronionych hasłem baz danych zawierających Twoje dane osobowe) odbywa się w naszym imieniu i na podstawie pisemnych umów o zachowaniu poufności na terenie Unii Europejskiej przez naszego upoważnionego administratora danych Hetzner Online GmbH - firmę hostingową internetową i operator centrum danych z siedzibą w Gunzenhausen w Niemczech.

Możemy również przechowywać niektóre Twoje dane w Amazon Web Services, Inc. („AWS”). Amazon Web Services, Inc. („AWS”) jest częścią globalnej organizacji z lokalnymi spółkami operacyjnymi w wielu krajach na całym świecie. Wszystkie informacje są przechowywane w centrach danych Amazon Web Services w Irlandii.

Zaufani partnerzy (podmioty przetwarzające dane), którzy działają w naszym imieniu na podstawie umów o zachowaniu poufności i mogą przechowywać, utrzymywać lub przetwarzać Twoje dane

Nawiązaliśmy współpracę z wieloma autoryzowanymi dostawcami usług (podmiotami przetwarzającymi dane), których usługi i rozwiązania uzupełniają, ułatwiają i ulepszają nasze własne w ramach pisemnych umów o zachowaniu poufności, które gwarantują spełnienie wymogów RODO i ochronę praw osób, których dane dotyczą. Podmioty przetwarzające dane działają wyłącznie w imieniu naszych udokumentowanych instrukcji. Mają bezpośrednie obowiązki wynikające z RODO i mogą podlegać karom lub innym sankcjom, jeśli nie będą przestrzegać.

Mogą to być sieci komunikacyjne i dostarczania treści (CDN), systemy biletowe, dostawcy czatów online, analityka internetowa, usługi dystrybucji i monitorowania poczty e-mail, sieci reklamowe, systemy analizy opinii oraz nasi doradcy prawni i finansowi.

Takie podmioty przetwarzające dane mogą otrzymywać lub w inny sposób mieć dostęp do danych osobowych umożliwiających identyfikację lub niemożliwych do zidentyfikowania użytkownika, w całości lub w części – w zależności od każdej z ich konkretnych ról i celów w ułatwianiu i ulepszaniu naszych Usług i działalności, i mogą wykorzystywać je wyłącznie do takie cele. W żadnym wypadku podmioty przetwarzające dane nie mogą wykorzystywać ich do własnych celów.

Pisemne umowy z podmiotem przetwarzającym dane gwarantują spełnienie wymogów RODO i ochronę praw osób, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający dane będzie działał wyłącznie w imieniu naszych udokumentowanych instrukcji, ponosi bezpośrednie obowiązki na mocy RODO i może podlegać grzywnom lub innym sankcjom, jeśli nie zastosuje się.

Po zawarciu niniejszej umowy podmiot przetwarzający dane zwróci nam dane lub przekaże je innemu podmiotowi przetwarzającemu wyznaczonemu przez nas oraz usunie wszelkie posiadane kopie. Jednak podmiot przetwarzający może zablokować dane w celu uwzględnienia ewentualnych obowiązków administracyjnych lub jurysdykcyjnych.

Twoje dane osobowe mogą być utrzymywane, przechowywane i przetwarzane w miejscu docelowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmiotami przetwarzającymi dane są takie firmy jak:

 • MailChimp, OmniDesk, Chatra i inne;
 • Po zawarciu umów o przetwarzanie danych podmioty przetwarzające dane zwrócą nam dane lub przekażą je innemu wyznaczonemu przez nas podmiotowi przetwarzającemu oraz usuną wszelkie posiadane przez siebie kopie. Podmioty przetwarzające mogą jednak blokować dane w celu uwzględnienia ewentualnych obowiązków administracyjnych lub jurysdykcyjnych.

Przechowywanie danych

O ile nie zaznaczono inaczej, w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji o oferowanych przez nas towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować lub podobnych do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na przechowywanie przez nas zebranych danych osobowych. Możemy zachować Twoje Dane Osobowe (dane kontaktowe) tak długo, jak aktywne jest Twoje Konto Użytkownika lub w inny sposób potrzebny do dostarczenia Ci informacji o naszych Usługach. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz możliwość wycofania zgody na otrzymywanie promocji w dowolnym momencie. Patrz paragraf „Twoje prawa”.

Jeśli zawrzemy z Tobą umowę, możemy przechowywać Twoje dane przez okres wykonywania umowy i tak długo, jak będzie to konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy. Patrz paragraf „Podstawa prawna i cele przetwarzania (wykorzystanie danych osobowych).

Podstawa prawna i wykorzystanie Twoich danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście. Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane do następujących podstawowych celów, opisanych bardziej szczegółowo poniżej:

 1. Podjęcia działań na prośbę osoby, której dane dotyczą, przed nawiązaniem relacji biznesowej (umowa ustna lub pisemna):
  1. Kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie „Dane osobowe, które podajesz nam dobrowolnie”, zakładamy, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji relacji biznesowej (umowa ustna lub pisemna) lub do podjęcia działań przed nawiązaniem relacji biznesowej ( umowa ustna lub pisemna), a zatem podstawą prawną jest Umowa i nasze Uzasadnione interesy.
  2. Podane informacje wykorzystamy do skutecznego działania i dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Po nawiązaniu z nami relacji biznesowej (umowa ustna lub pisemna) wystawimy fakturę za nasze usługi polegające na wynajmie samochodu oraz zaoferujemy Ci obsługę posprzedażową i lojalność, jeśli jest to wymagane.
 2. Możemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych i prawnych zobowiązań oraz zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami jako administratora danych po wygaśnięciu stosunku umownego między Tobą a nami. Prawnie uzasadnioną podstawą takiego zatrzymania są Uzasadnione interesy i Obowiązek prawny. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa związane z utrzymaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem swoich danych osobowych. Patrz paragraf „Twoje prawa”.
 3. Aby wysyłać Ci komunikaty, w tym komunikaty promocyjne i reklamowe, za Twoją wyraźną zgodą lub umożliwiać Ci udział w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, jeśli zdecydujesz się to zrobić. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Zgoda.
  1. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich promocyjnych wiadomości e-mail, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany w akapicie „Twoje prawa” lub postępować zgodnie z instrukcją „anulowania subskrypcji” lub instrukcjami zawartymi w otrzymywanych komunikatach promocyjnych.
 4. Aby ulepszyć Witrynę, Możemy wykorzystywać Twoje automatycznie zbierane dane, takie jak adres IP i dane przeglądarki, na przykład:
  1. Aby administrować naszą witryną i do operacji wewnętrznych, w tym bezpieczeństwa danych, rozwiązywania problemów, testowania, celów statystycznych i ankietowych;
  2. Aby zapewnić, że treści z naszej witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania są uzasadnione interesy.

Ujawnienie informacji osobom trzecim

Nie wynajmujemy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych o Tobie innym osobom ani niepowiązanym firmom bez Twojej zgody, z wyjątkiem dostarczania produktów lub usług, o które prosiłeś, gdy mamy Twoją zgodę lub w następujących okolicznościach:

 1. Przekazujemy informacje zaufanym partnerom, którzy świadczą nam usługi na podstawie umów o zachowaniu poufności, o których mowa w paragrafie „Zaufani partnerzy (podmioty przetwarzające dane), którzy działają w naszym imieniu na podstawie umów o zachowaniu poufności i mogą przechowywać, utrzymywać lub przetwarzać Twoje dane. Firmy te nie mają niezależnego prawa do udostępniania tych informacji.
 2. Możemy udostępniać zagregowane dane statystyczne, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, naszym partnerom, zgodnie z opisem w sekcji Polityka plików cookie, firmom takim jak SkyScanner, Admitad i TravelPayouts.
 3. Możemy ujawnić Twoje dane stronom trzecim, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo oraz w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących podejrzewanych lub faktycznie zabronionych działań, w tym między innymi oszustw i sytuacji związanych z potencjalnym zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby.
 4. W przypadku przejęcia lub fuzji z podmiotem zewnętrznym lub zmiany kontroli, zastrzegamy sobie prawo do przekazania informacji, w tym wszelkich informacji umożliwiających identyfikację i niebędących danymi osobowymi, podmiotowi będącemu następcą. W takim przypadku powiadomimy Cię drogą elektroniczną, zanim informacje o Tobie zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

Przelewy międzynarodowe

Chociaż przechowujemy Twoje dane osobowe na terenie EOG, dostęp do nich można uzyskać w naszym imieniu z różnych części świata, w tym z krajów trzecich, takich jak Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki. Za pomocą przekazując swoje dane wyrażasz świadomą i wyraźną zgodę na przetwarzanie przekazanych danych na Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych w celach określonych w punkcie „POSTAWA PRAWNA ORAZ WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH” przez naszych pracowników i Podmioty przetwarzające dane oraz podwykonawców określonych w akapicie „ZAUFANI PARTNERZY (PRZETWARZAJĄCY DANYCH), KTÓRZY PRACUJĄ W NASZEJ IMIENIU NA PODSTAWIE UMÓW O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I MOGĄ PRZECHOWYWAĆ, UTRZYMYWAĆ LUB PRZETWARZAĆ TWOJE DANE".

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy kombinację standardowych w branży technologii bezpieczeństwa, procedur i środków organizacyjnych, aby pomóc chronić Twoje Dane Osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, co obejmuje politykę uświadamiania i szkolenia personelu, zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne, regularne testowanie skuteczności, wewnętrzne inspekcje zgodności, bezpieczeństwo sieci, zarządzanie ryzykiem, monitoring, zarządzanie podatnościami, bezpieczeństwo stacji roboczych i sprzętu mobilnego i inne.

TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

 • PRAWO DO INFORMACJI. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy szczegółowe informacje dotyczące przechowywania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.
 • PRAWO DO DOSTĘPU DO INFORMACJI O TOBIE, KTÓRE POSIADAMY.
 • PRAWO DO POPRAWIENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.
 • PRAWO DO USUNIĘCIA (USUNIĘCIA LUB USUNIĘCIA) SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
 • PRAWO DO OGRANICZENIA (BLOKOWANIA) PRZETWARZANIA. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać.
 • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH to Twoje prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi od aktualnego administratora, jeśli: Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • PRAWA ZWIĄZANE Z ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIEM DECYZJI, W TYM PROFILOWANIEM.
 • PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY LUB WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO I INNYCH RODZAJÓW PRZETWARZANIA, JEŚLI DOTYCZY.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem hello@localrent.com.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli masz wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie praw do informacji.