Warunki wynajmu samochodu w Armenii

 1. Minimalny płatny okres wynajmu to 24 godziny. Przy wynajmie na mniej niż dobę opłata pobierana jest jak za wynajem całodobowy. Na przykład, jeśli samochód zostanie dostarczony w poniedziałek o godz. 10:00 i zwrócony we wtorek o godz. 15:00, płatność zostanie naliczona za 2 pełne dni.
 2. Jeśli chcą Państwo przedłużyć okres wynajmu, należy wcześniej zawiadomić o tym dział obsługi wypożyczalni.
 3. Samochód należy zwrócić z taką samą ilością paliwa w baku, jak w momencie odbioru samochodu. Przy mniejszej ilości paliwa najemca dopłaca różnicę na miejscu według stawek wypożyczalni. W przypadku większej ilości paliwa, różnica nie podlega zwrotowi na rzecz klienta.
 4. Jeżeli po zwrocie samochód jest na tyle zabrudzony, że utrudnia to jego sprawdzenie, pojazd myje się na koszt klienta.
 5. Ubezpieczenie standardowe nie obejmuje uszkodzeń kół, podwozia, przedniej szyby oraz wnętrza samochodu.
 6. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, najemca musi niezwłocznie zawiadomić dział obsługi wypożyczalni i uzyskać notatkę policyjną ze zdarzenia drogowego (chyba że inaczej uzgodniono z działem obsługi). Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, ubezpieczenie samochodu traci ważność, a cała odpowiedzialność leży po stronie najemcy.
 7. Używając wynajętego samochodu można jeździć wyłącznie drogami publicznymi.
 8. Aby zorganizować wyjazd do Gruzji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres elektroniczny hello@localrent.com. Warunki i koszty usługi mogą się różnić w zależności od firmy i wybranego samochodu, a także liczby dni pobytu w innym kraju.
 9. Numer telefonu kontaktowego z prawidłowym kodem kraju podanym w momencie rezerwacji musi być dostępny na czas wynajmu samochodu i dzień przed odbiorem samochodu. Reklamacje z tytułu jakości świadczonych usług nie będą rozpatrywane w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Najemcą przez telefon komórkowy lub przez Viber / WhatsApp / Telegram.
 10. Opłata paliwa, parkowania i mandatów należy do obowiązków najemcy.
 11. Ograniczenia dotyczące wieku i minimalnego doświadczenia w prowadzeniu pojazdu są podane na stronie każdego samochodu. Warunki te mogą się różnić nawet w przypadku podobnych modeli. Kierownik wypożyczalni ma prawo odmówić wykonania usługi w dowolnym momencie, jeśli wiek i/lub doświadczenie kierowcy nie spełniają wymagań określonych w warunkach dla danego samochodu.
  Użyj filtrów, aby wyszukać samochody spełniające Twoje kryteria.
 12. Do wypożyczenia samochodu wystarczy krajowego prawa jazdy. W przypadku amerykańskiego i kanadyjskiego prawa jazdy wymagane jest IDP (Międzynarodowe Prawo Jazdy).
 13. Płatności gotówkowe są akceptowane wyłącznie w krajowej walucie Armenii – AMD.
 14. Jeżeli do wpłaty jest wymagana karta kredytowa, ona powinna być na nazwisko głównego kierowcy.
 15. W wynajętych samochodach można przewozić tylko małe zwierzęta domowe. Muszą one znajdować się w specjalnym pojemniku (transporterze).

Zasady korzystania z internetowego systemu rezerwacji samochodów Localrent

  

 1. My, firma Renot Software, zarejestrowana w Estonii pod adresem Kadaka tee 137-65, Tallinn, numer rejestracyjny 12352497, oferujemy każdej osobie fizycznej (z wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia, a także obywateli krajów, w których Firma nie świadczy usług zgodnie z regulaminem wewnętrznym) zawarcie Umowy z Klientem poprzez akceptację warunków niniejszej oferty publicznej. Świadczymy usługi wyszukiwania najlepszej oferty wynajmu i rezerwacji wybranego samochodu.
 2. Przy rezerwacji wpłacana jest tylko zaliczka w wysokości 15-20% ceny wynajmu. Resztę należy zapłacić kierownikowi wypożyczalni przy odbiorze samochodu.
 3. Anulowanie i zmiana rezerwacji
  1. Aby anulować rezerwację, najemca musi wysłać wiadomość na adres e-mail hello@localrent.com z potwierdzeniem rezerwacji samochodu (wysłane podczas tworzenia i opłacania rezerwacji) z tematem „Anulowanie”. Zwroty dokonywane są w ten sam sposób i na to samo konto, z którego dokonano wpłaty, o ile nie uzgodniono inaczej. Wpłacona zaliczka jest zwracana w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku o zwrot pieniędzy.
  2. Anulowanie opłaconej rezerwacji nie wiąże się z żadną opłatą poza procentem pobieranym przez serwis płatniczy - 6% od wpłaconej kwoty.
  3. Anulowanie opłaconej rezerwacji bez ponoszenia kary jest możliwe nie później niż 7 dni (w przypadku kategorii " Luks" i "Kabriolet" nie później niż 30 dni) przed godziną rozpoczęcia wynajmu. Lub z 24-godzinnym wyprzedzeniem dla wszystkich klas, jeśli rezerwacja posiada opcję "Bezpłatne anulowanie". W przypadku późniejszego anulowania lub zmiany rezerwacji wpłacony depozyt zostanie zatrzymany w całości jako rekompensata za anulowaną rezerwację.
  4. Rezerwacja może zostać anulowana z własnej inicjatywy klienta lub wypożyczalni w ciągu pierwszych 24 godzin od potwierdzenia zamówienia i wpłaty zaliczki. W takim przypadku zaliczka jest zwracana klientowi zgodnie z punktem 3.2. Strona anulująca rezerwację jest zobowiązana do powiadomienia drugiej strony i/lub przedstawicieli Localrent z wyprzedzeniem przed wydaniem samochodu.
  5. Istnieje możliwość zmiany rezerwacji poprzez rezygnację ze starej rezerwacji i stworzenie nowej na zasadach ogólnych. Należy pamiętać, że po anulowaniu rezerwacji samochód jest natychmiast wystawiony na wynajem i może być zarezerwowany przez każdego innego użytkownika.
 4.  System rezerwacji samochodów online Localrent dostarcza informacji o wynajmie samochodów od firm wynajmujących na zasadzie partnerstwa. Wszelkie pytania związane ze stanem samochodów, jakością i zgodnością usług należy kierować do działu obsługi klienta wypożyczalni. Dane kontaktowe wypożyczalni znajdują się w wiadomości, która zostanie wysłana za pomocą poczty elektronicznej najemcy po zakończeniu rezerwacji
 5. Jeżeli wypożyczalnia nie jest w stanie zapewnić zarezerwowanego pojazdu z powodu awarii lub innych przyczyn o charakterze siły wyższej, jest zobowiązana udostępnić inny pojazd tej samej lub wyższej klasy na tych samych warunkach i w tej samej cenie. W takim przypadku uznaje się, że usługa została wykonana w całości.
 6. Składając zamówienie za pośrednictwem Localrent, najemca wyraża swoją zgodę na niniejsze Warunki Rezerwacji, Ofertę Umowy o rezerwację Wynajmu pojazdu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.